8222 มรดกทางธุรกิจ


มรดกทางธุรกิจ

”ที่กิฟฟารีน สิ่งที่คุณสร้าง

จะกลายเป็นมรดก ให้ลูก ให้หลาน”

 

การทำธุรกิจกิฟฟารีน เริ่มต้นได้ไม่ยากด้วยค่าสมัครเพียง 180 บาท ตลอดชีพ พร้อมสิทธิส่วนลด 25% ในการซื้อสินค้า จากนั้นเพียงแค่บอกเล่าความประทับ ใจในตัวสินค้าที่ใช้ให้คนรอบข้างฟัง เพื่อสร้างเครือข่ายผู้บริโภค ให้เกิดการซื้อสินค้า ในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่อง
ด้วยแผนการจ่ายผลตอบแทน Stair Step + Unilevel ที่มีเอกลักษณ์ มีระบบชัดเจน โปร่งใส ยุติธรรม คุ้มค่ากับความทุ่มเท สามารถสร้างรายได้และความมั่นคงได้อย่าง ยั่งยืน จะสร้างรายได้ให้คุณตั้งแต่เดือนแรกที่เริ่มทำงาน และจะมากขึ้นอย่างมั่นคงและ ยั่งยืนหากตั้งใจจริง